Golv

Olika kvalitet på golv

I stort sett alla plankor har märgsidan uppåt med ”Flinande årsringar”. I enstaka plankor med märgen i, kan det skilja från ena ändan till den andra. Dessa plankor hamnar i 2:a eller 3:e sorteringen.

Utsorterade plankor – om ni själva vill sortera ut era plankor här på plats så kan det ordnas mot ett mindre pristillägg.

1:a sortering – Är i stort sett felfria med fina hela kvistar. Och i stort sett utan sprickor. Enstaka mindre fel kan finnas i en för övrigt felfri planka av hög kvalitet.

2:a sortering – Här finns det kvistar som kan vara lite sämre och bör åtgärdas om man så vill. Det kan även finnas mindre märgsprickor. Kan även finnas några mindre strimmor, fläckar av stock blånad. Denna kvalitet lämpar sig bäst för äldre byggnader där man vill ha ett äldre intryck.

3:e sortering –  I denna sortering finns det större och sämre sprickor, och större och sämre kvistar och även kvisthål som bör åtgärdas. Går att fixa för den händige. Rekommenderas till uthus och platser där man går med skorna på. Om ni behöver mindre bitar till tex fönsterbänkar mm så går det att plocka ur fina bitar ur dessa.